בכל יום לומדים תורה באתר מעל 5,000 תלמידים בארץ וברחבי העולם.

הקדישו את הלימוד היומי לזכות יקירכם!

לרפואת

חיה יהודית בת ורדה כהן

רפואה שלימה וקרובה!

לזכות

יוסי בשארי

וכל בני משפחתו

להצלחה רבה ומופלגה!

 

לזכות

אברהם בן דבורה לאה

וחנה בת לאה שיינא

לזחו"ק בקרוב ממש.

לזכות

דוב מנחם בן בילה

וכל משפחתו

להצלחה רבה ומופלגה!

להצלחת

יוסף בן רחל מרסל

וכל משפחתו

להצלחה רבה ומופלגה.

לעילוי נשמת

ר' משה ב"ר יעקב ז"ל
נלב"ע
כ"ט שבט תשע"ז
ת.נ.צ.ב.ה

לרפואת

יצחק בן אליס

רפואה שלימה וקרובה!

לרפואת

אלון בן ברכה

לרפואה שלימה וקרובה!

להקדשת לימוד יומי >>