כל הזכויות שמורות ל-'אביטה'. אין להעתיק, לערוך, לחתוך, לתרגם, או לאחסן במאגר מידע דף זה.
1/5
שאלה 1
מה צריך לעשות כאשר מוצאים חפץ שאבד למישהו אחר ?
2/5
שאלה 2
מה צריך לעשות כאשר רואים חמור שנפל בגלל המשא הכבד שעליו ?
3/5
שאלה 3
מה אסור לגבר ללבוש ?
4/5
שאלה 4
כאשר רואים במקרה קן, ורוצים לקחת את הביצים, מה צריך לעשות קודם ?
5/5
שאלה 5
מה השכר על מצוות שילוח הקן ?
התרגול הסתיים
כל הכבוד