כל הזכויות שמורות ל-'אביטה'. אין להעתיק, לערוך, לחתוך, לתרגם, או לאחסן במאגר מידע דף זה.
קראו את המצגת וענו על השאלות הבאות
1/5
שאלה 1
מה מכין משה לאחר חטא העגל, בציווי ה'?
2/5
שאלה 2
מתי יורד משה מהר סיני בפעם השלישית?
3/5
שאלה 3
מה מלמד ה' את משה?
4/5
שאלה 4
מדוע אהרן והזקנים מפחדים להתקרב למשה?
5/5
שאלה 5
משה מכסה את פניו המאירות. מתי הוא מוריד את הכיסוי?
התרגול הסתיים
כל הכבוד