כל הזכויות שמורות ל-'אביטה'. אין להעתיק, לערוך, לחתוך, לתרגם, או לאחסן במאגר מידע דף זה.
קראו את המצגת וענו על השאלות הבאות
1/4
שאלה 1
מה עשה משה רבינו ב-א' באלול ?
2/4
שאלה 2
מה קיבל משה מה' בפעם השלישית שעלה להר סיני ?
3/4
שאלה 3
מתי ירד משה מהר סיני בפעם השלישית ?
4/4
שאלה 4
מה בישר משה לעם כשירד מהר סיני ביום כיפור ?
התרגול הסתיים
כל הכבוד