כל הזכויות שמורות ל-'אביטה'. אין להעתיק, לערוך, לחתוך, לתרגם, או לאחסן במאגר מידע דף זה.
קראו את המצגת וענו על השאלות הבאות
1/4
שאלה 1
מה קרה ב-כ"ה באלול ?
2/4
שאלה 2
באיזה יום נבראו אדם וחוה ?
3/4
שאלה 3
מדוע ראש השנה חל ב-א' בתשרי ולא בכ"ה באלול ?
4/4
שאלה 4
מה התפקיד של האדם ?
התרגול הסתיים
כל הכבוד