כל הזכויות שמורות ל-'אביטה'. אין להעתיק, לערוך, לחתוך, לתרגם, או לאחסן במאגר מידע דף זה.
1/8
שאלה 1
בחודש אלול יש לעשות 'חשבון נפש'. מה זה אומר ?
2/8
שאלה 2
למה נוהגים לתקוע בשופר בחודש אלול ?
3/8
שאלה 3
איזה רמז מסתתר בשמו של השופר ?
4/8
שאלה 4
מתי מתחילים לומר סליחות ?
5/8
שאלה 5
ממתי מתחילים לאחל "כתיבה וחתימה טובה" ?
6/8
שאלה 6
איזה פרק תהלים אומרים במהלך חודש אלול ועד הושענא רבה ?
7/8
שאלה 7
מה נוהגים לבדוק במהלך חודש אלול ?
8/8
שאלה 8
כמה פרקי תהלים הנהיג הבעל שם טוב לומר בכל יום בחודש אלול ?
התרגול הסתיים
כל הכבוד