כל הזכויות שמורות ל-'אביטה'. אין להעתיק, לערוך, לחתוך, לתרגם, או לאחסן במאגר מידע דף זה.
1/20
שאלה 1
מה הכינוי של חודש אלול ?
2/20
שאלה 2
איזו שפה היא המקור לשם החודש - "אלול" ?
3/20
שאלה 3
מה משמעות המילה אלול בעברית ?
4/20
שאלה 4
מה עלינו לחפש בחודש אלול ?
5/20
שאלה 5
מה קרה ב-כ"ה באלול ?
6/20
שאלה 6
באיזה יום נבראו אדם וחוה ?
7/20
שאלה 7
מדוע ראש השנה חל ב-א' בתשרי ולא בכ"ה באלול ?
8/20
שאלה 8
מה התפקיד של האדם ?
9/20
שאלה 9
מה עשה משה רבינו ב-א' באלול ?
10/20
שאלה 10
מה קיבל משה מה' בפעם השלישית שעלה להר סיני ?
11/20
שאלה 11
מתי ירד משה מהר סיני בפעם השלישית ?
12/20
שאלה 12
מה בישר משה לעם כשירד מהר סיני ביום כיפור ?
13/20
שאלה 13
בחודש אלול יש לעשות 'חשבון נפש'. מה זה אומר ?
14/20
שאלה 14
למה נוהגים לתקוע בשופר בחודש אלול ?
15/20
שאלה 15
איזה רמז מסתתר בשמו של השופר ?
16/20
שאלה 16
מתי מתחילים לומר סליחות ?
17/20
שאלה 17
ממתי מתחילים לאחל "כתיבה וחתימה טובה" ?
18/20
שאלה 18
איזה פרק תהלים אומרים במהלך חודש אלול ועד הושענא רבה ?
19/20
שאלה 19
מה נוהגים לבדוק במהלך חודש אלול ?
20/20
שאלה 20
כמה פרקי תהלים הנהיג הבעל שם טוב לומר בכל יום בחודש אלול ?
התרגול הסתיים
כל הכבוד
מסך מלא
מסך מלא