כל הזכויות שמורות ל-'אביטה'. אין להעתיק, לערוך, לחתוך, לתרגם, או לאחסן במאגר מידע דף זה.
1/16
שאלה 1
מהם ארבעת המינים ?
2/16
שאלה 2
באיזה מהזמנים הבאים אי אפשר לברך על ארבעת המינים ?
3/16
שאלה 3
בברכה מזכירים רק אחד מארבעת המינים. איזה מין מביניהם ?
4/16
שאלה 4
איזו ברכה מברכים על ארבעת המינים רק ביום הראשון של החג ?
5/16
שאלה 5
מה עושים עם ארבעת המינים אחרי הברכה ?
6/16
שאלה 6
באיזה יום מימי חג הסוכות מברכים על ארבעת המינים ?
7/16
שאלה 7
איזו ברכה מברכים בכל יום, כשנוטלים את ארבעת המינים ?
8/16
שאלה 8
באיזה זמן, במהלך היום, אפשר לקיים את מצוות ארבעת המינים ?
9/16
שאלה 9
האם אפשר לברך על ארבעת המינים כשאחד מהם לא כשר ?
10/16
שאלה 10
מה ההלכה במקרה שאדם גנב ארבעת המינים ובירך עליהם ?
11/16
שאלה 11
מה חשוב לוודא כשקונים את האתרוג ?
12/16
שאלה 12
על מה חשוב לשמור כשקונים אתרוג עם פיטם ?
13/16
שאלה 13
איך צריך להיות העלה האמצעי של הלולב ?
14/16
שאלה 14
כמה הדסים לפחות צריך לקחת ?
15/16
שאלה 15
מה קורה אם העלים של ההדס התייבשו והתחילו ליפול ?
16/16
שאלה 16
כמה ערבות לפחות צריך לקחת ?
התרגול הסתיים
כל הכבוד
CloseApp