כל הזכויות שמורות ל-'אביטה'. אין להעתיק, לערוך, לחתוך, לתרגם, או לאחסן במאגר מידע דף זה.
קראו את המצגת וענו על השאלות הבאות
1/4
שאלה 1
ממתי חל הציווי לתת ביכורים ?
2/4
שאלה 2
מאילו פירות ניתן להביא ביכורים ?
3/4
שאלה 3
מה תוכן התפילה בעת הבאת הביכורים ?
4/4
שאלה 4
באיזו שנה בכל מחזור יש לתת תרומה ללוי ?
התרגול הסתיים
כל הכבוד