כל הזכויות שמורות ל-'אביטה'. אין להעתיק, לערוך, לחתוך, לתרגם, או לאחסן במאגר מידע דף זה.
1/22
שאלה 1
מה לומדים מ"ועשו לי מקדש"?
2/22
שאלה 2
כמה שנים עמד המשכן בגלגל, ומה היה אחרי זה?
3/22
שאלה 3
כמה שנים עברו מכניסת ישראל לארץ עד בנין המקדש?
4/22
שאלה 4
במה היה שונה משכן שילה מהמשכן במדבר?
5/22
שאלה 5
מתי נאסרו כל המקומות לבנות להם בית לה'?
6/22
שאלה 6
איך בנו אנשי בית שני את המקדש בימי עזרא?
7/22
שאלה 7
מה כולל ההיכל ומה כולל מקדש?
8/22
שאלה 8
"ועושים למקדש כלים" למה הכוונה?
9/22
שאלה 9
היכן עמדו השולחן, המנורה ומזבח הזהב - מזבח הקטורת?
10/22
שאלה 10
מה נכון באשר לבניית ההיכל והעזרה?
11/22
שאלה 11
מה אסור שיהיה בבניית ההיכל והעזרה?
12/22
שאלה 12
‏אם נעקרה אבן בעזרה, מה הדין?
13/22
שאלה 13
‏מהי מצוה מן המובחר?
14/22
שאלה 14
מה הם הדברים שלא עושים במקדש?
15/22
שאלה 15
‏המזבח בנוי מאבני גזית, מנין לומדים זאת?
16/22
שאלה 16
‏מה לומדים מזה שכתוב: אבנים שלימות תבנה את מזבח ה׳?
17/22
שאלה 17
‏מה דין אבן שנגע בה הברזל?
18/22
שאלה 18
אבן שנפגמה לאחר שנבנתה במזבח, מה עושים?
19/22
שאלה 19
מי מבין הבאים לוקה?
20/22
שאלה 20
מהם הדברים שעושים אותם ממתכת בלבד?
21/22
שאלה 21
היו הקהל עניים ממה עושים את הכלים?
22/22
שאלה 22
מה נכון?
התרגול הסתיים
כל הכבוד