כל הזכויות שמורות ל-'אביטה'. אין להעתיק, לערוך, לחתוך, לתרגם, או לאחסן במאגר מידע דף זה.
1/22
שאלה 1
‏מה נכון לגבי המזבח?
2/22
שאלה 2
‏מהי הראיה שהמזבח מקומו מכוון?
3/22
שאלה 3
‏איזו מסורת ביד הכל?
4/22
שאלה 4
‏מה עוד ידוע על המזבח?
5/22
שאלה 5
‏שלשה נביאים עלו עמהם מן הגולה, מי הם ומה עשו?
6/22
שאלה 6
‏מה היה גובה המזבח?
7/22
שאלה 7
מה היה אורך המזבח ומה היה רחבו?
8/22
שאלה 8
‏גובה המזבח היה חמישים ושמונה טפחים, לפי איזה חשבון?
9/22
שאלה 9
‏באיזה מקום במזבח היה רוחב ל׳ אמה ושני טפחים על רוחב כזה?
10/22
שאלה 10
מדוע זה שלמטה נקרא יסוד וזה שלמעלה ממנו נקרא סובב?
11/22
שאלה 11
מה היה מקום המערכה?
12/22
שאלה 12
‏מה היו המדות של ארבע קרנות?
13/22
שאלה 13
מה היה גבהו של המזבח מן הארץ עד מקום המערכה?
14/22
שאלה 14
‏יסוד המזבח לא היה מקיף מארבע רוחותיו, אלא?
15/22
שאלה 15
‏מה היה בקרן מערבית דרומית?
16/22
שאלה 16
‏מה עוד היה בקרן מערבית דרומית?
17/22
שאלה 17
‏מה נכון לגבי הכבש?
18/22
שאלה 18
‏שני כבשים קטנים יצאו מהכבש הגדול באיזה צד? מה נכון?
19/22
שאלה 19
‏כמה שלחנות היו במערב הכבש?
20/22
שאלה 20
‏איך בנו את המזבח?
21/22
שאלה 21
איך הסירו את הקרשים - המלבנים?
22/22
שאלה 22
מה נכון מבין הדברים הבאים?
התרגול הסתיים
כל הכבוד