כל הזכויות שמורות ל-'אביטה'. אין להעתיק, לערוך, לחתוך, לתרגם, או לאחסן במאגר מידע דף זה.
1/11
שאלה 1
‏מה היה משוקד במנורה?
2/11
שאלה 2
‏כתוב: אם חסר אחד מהשניים והארבעים מעכב, על מה נאמר?
3/11
שאלה 3
‏מה השוני בין מנורה עשויה זהב לבין עשויה ממתכות אחרות?
4/11
שאלה 4
‏מדוע לא אמר הכתוב "ונרותיה" זהב טהור?
5/11
שאלה 5
‏במה היו שונים ששת הנרות מהנר האמצעי?
6/11
שאלה 6
‏מתוך י״ח הטפחים של המנורה כמה מהם היה חלק?
7/11
שאלה 7
‏מה היו מדות השלחן ואיך היה מונח?
8/11
שאלה 8
‏כמה סניפים היו לשלחן ובאלו מקומות היו מפוצלין?
9/11
שאלה 9
‏כמה קנים היו לשלחן ומה נכון לגביהם?
10/11
שאלה 10
מה נכון לגבי השלחן?
11/11
שאלה 11
אלו שלשה דברים היו מונחים משליש ההיכל ולפנים?
התרגול הסתיים
כל הכבוד