כל הזכויות שמורות ל-'אביטה'. אין להעתיק, לערוך, לחתוך, לתרגם, או לאחסן במאגר מידע דף זה.
1/11
שאלה 1
‏כאשר בנה שלמה המלך את הבית מה ידע ומה עשה?
2/11
שאלה 2
‏מה הפסיק בין הקדש לקדש הקדשים?
3/11
שאלה 3
‏איך היה הבית השני שבנו בני הגולה?
4/11
שאלה 4
‏איך התחלק מאה האמה מן המערב למזרח, מה נכון?
5/11
שאלה 5
‏מן הצפון לדרום גם היה מאה אמה, איך?
6/11
שאלה 6
‏מה נכון לגבי השער של ההיכל ושל הפשפשין?
7/11
שאלה 7
מה היה גובה השער של פתח האולם?
8/11
שאלה 8
מה היה במספר "שלש"?
9/11
שאלה 9
‏כמה פתחים היו לכל אחד מן התאים?
10/11
שאלה 10
לאן היתה עולה המסיבה?
11/11
שאלה 11
מה נכון מבין הדברים הבאים?
התרגול הסתיים
כל הכבוד