כל הזכויות שמורות ל-'אביטה'. אין להעתיק, לערוך, לחתוך, לתרגם, או לאחסן במאגר מידע דף זה.
1/22
שאלה 1
‏מה נכון לגבי הר הבית?
2/22
שאלה 2
‏מה עשו מפני חשש הטומאה?
3/22
שאלה 3
מה המשותף של השערים של חומת הר הבית?
4/22
שאלה 4
‏מה היה הסדר בדברים הבאים?
5/22
שאלה 5
‏מה היה גובה החומה, הסורג והחיל?
6/22
שאלה 6
‏לפנים מן החיל, העזרה, מה נכון לגבי העזרה?
7/22
שאלה 7
‏איך היו השערים של העזרה?
8/22
שאלה 8
‏מה זה שער העליון מה נכון לגביו?
9/22
שאלה 9
היכן היה מיקומה של העזרה בהר הבית?
10/22
שאלה 10
לפני העזרה במזרח היתה עזרת הנשים והיא?
11/22
שאלה 11
למה היו משמשים הלשכות של עזרת נשים?
12/22
שאלה 12
‏למה שמשה לשכת המצורעים?
13/22
שאלה 13
‏עזרת נשים היתה מוקפת גזוזטרה, למה?
14/22
שאלה 14
‏בית גדול היה בצפון העזרה ונקרא בית המוקד, למה?
15/22
שאלה 15
ארבע לשכות היו בבית המוקד, מה נכון?
16/22
שאלה 16
‏על מה כתוב: "וזהו כבודו"?
17/22
שאלה 17
מהיכן מתחילה העזרה באורך?
18/22
שאלה 18
‏רוחב העזרה היה מאה שלשים וחמש אמות, מה היה שם?
19/22
שאלה 19
מה נכון לגבי השלחנות שהיו מן הצפון לדרום?
20/22
שאלה 20
בצד השלחנות היו טבעות כמה היו, ולמה שמשו?
21/22
שאלה 21
כמה לשכות היו בעזרת ישראל והיכן?
22/22
שאלה 22
אחת הלשכות היתה לשכת הפרוה. מנין השם, ולמה שמשה?
התרגול הסתיים
כל הכבוד