כל הזכויות שמורות ל-'אביטה'. אין להעתיק, לערוך, לחתוך, לתרגם, או לאחסן במאגר מידע דף זה.
1/11
שאלה 1
הנכנס בשער המזרחי באלו מקומות הלך בשוה?
2/11
שאלה 2
מה היה גובה כל מעלה בחלקים שהיו מעלות?
3/11
שאלה 3
מה נכון מבין הדברים האלו?
4/11
שאלה 4
איזה מקום עמדו הלווים ואמרו שירה על הקרבן?
5/11
שאלה 5
מה לא נתקדשו בקדושת העזרה?
6/11
שאלה 6
בית דין שרצו להוסיף על העזרה או על ירושלים?
7/11
שאלה 7
אין מוסיפין אלא על ידי מלך ונביא וגו׳. מנין למלך ונביא?
8/11
שאלה 8
כיצד מוסיפים על העיר?
9/11
שאלה 9
איך מוסיפין על העזרה?
10/11
שאלה 10
במה נתקדשה העזרה בימי עזרא?
11/11
שאלה 11
במה שונה קדושת המקדש וירושלים ולמה?
התרגול הסתיים
כל הכבוד