כל הזכויות שמורות ל-'אביטה'. אין להעתיק, לערוך, לחתוך, לתרגם, או לאחסן במאגר מידע דף זה.
1/22
שאלה 1
מה לומדים ממה שכתוב "ומקדשי תיראו"?
2/22
שאלה 2
במה מתבטאת היראה במקדש למעשה?
3/22
שאלה 3
מה עוד אסור לעשות מפני יראת המקדש?
4/22
שאלה 4
מה צריך ומה אסור לעשות בעזרה?
5/22
שאלה 5
מה אנו לומדים מהכתוב: את שבתותי תשמורו ומקדשי תיראו?
6/22
שאלה 6
מה הדין לגבי הקלת ראש ב״צופים"?
7/22
שאלה 7
מה אסור ומה מותר, מפני שההיכל במערב?
8/22
שאלה 8
אסור לעשות מנורה, באיזה אופן מותר?
9/22
שאלה 9
מה יש כנגד המחנות במדבר לדורות, מה נכון?
10/22
שאלה 10
ארץ ישראל מקודשת מכל הארצות, במה?
11/22
שאלה 11
במה עיירות המוקפות חומה מקודשות משאר הארץ?
12/22
שאלה 12
מה נכון לגבי עיירות מוקפות חומה?
13/22
שאלה 13
מה מקומה של ירושלים בין עשר הקדושות?
14/22
שאלה 14
‏אמה אין עושים בירושלים מפני קדושתה, מה נכון?
15/22
שאלה 15
למי אסור לגדל תרנגולים והיכן?
16/22
שאלה 16
מה מקודש יותר מירושלים?
17/22
שאלה 17
במה החיל מקודש יותר מהר הבית?
18/22
שאלה 18
מה דין עזרת הנשים?
19/22
שאלה 19
מה ההבדל בין עזרת ישראל לעזרת כהנים?
20/22
שאלה 20
במה מקודש בין האולם ולמזבח מעזרת הכהנים?
21/22
שאלה 21
מה נכון לגבי ההיכל וקדש הקדשים?
22/22
שאלה 22
מי נכנס לקדש הקדשים מתי ואיך חוץ מהכהן ביום הכיפורים?
התרגול הסתיים
כל הכבוד