כל הזכויות שמורות ל-'אביטה'. אין להעתיק, לערוך, לחתוך, לתרגם, או לאחסן במאגר מידע דף זה.
1/11
שאלה 1
מצות עשה לשמור על המקדש, לשמור על מה?
2/11
שאלה 2
מתי שומרים, מי שומר ואם לא שמרו?
3/11
שאלה 3
איך היתה חלוקת השמירה, מה נכון?
4/11
שאלה 4
היכן היו הכהנים שומרים ומי מהם?
5/11
שאלה 5
מהו דרך שומרי חצרות המלכים?
6/11
שאלה 6
היכן שמרו הלווים?
7/11
שאלה 7
הלויים שמרו בשמונה עשר מקומות ואלו הם?
8/11
שאלה 8
מה זה לשכת הקרבן לשכת הפרוכת ואחורי בית הכפורת, מה נכון?
9/11
שאלה 9
מי היה ממונה על משמרות השומרים ואיך קראו לו?
10/11
שאלה 10
מה היה תפקידו של איש הר הבית?
11/11
שאלה 11
מה עושים קודם שיעלה עמוד השחר?
התרגול הסתיים
כל הכבוד