כל הזכויות שמורות ל-'אביטה'. אין להעתיק, לערוך, לחתוך, לתרגם, או לאחסן במאגר מידע דף זה.
קראו את המצגת וענו על השאלות הבאות
1/5
שאלה 1
מה רצו בנות צלפחד ?
2/5
שאלה 2
מה משיב ה' למשה ?
3/5
שאלה 3
לשם מה מצוה ה' את משה לעלות אל הר העברים ?
4/5
שאלה 4
מה מבקש משה מה' ?
5/5
שאלה 5
את מי מצוה ה' למנות למנהיג אחרי משה ?
התרגול הסתיים
כל הכבוד