כל הזכויות שמורות ל-'אביטה'. אין להעתיק, לערוך, לחתוך, לתרגם, או לאחסן במאגר מידע דף זה.
קראו את המצגת וענו על השאלות הבאות
1/5
שאלה 1
מדוע מבקשים בני גד וראובן להישאר בעבר הירדן ?
2/5
שאלה 2
מדוע משה כועס על בני גד ובני ראובן ?
3/5
שאלה 3
מה עונים בני ראובן ובני גד למשה ?
4/5
שאלה 4
האם משה מסכים לבקשתם ?
5/5
שאלה 5
את מי עוד מצרף משה לבני ראובן ובני גד ?
התרגול הסתיים
כל הכבוד