כל הזכויות שמורות ל-'אביטה'. אין להעתיק, לערוך, לחתוך, לתרגם, או לאחסן במאגר מידע דף זה.
קראו את המצגת וענו על השאלות הבאות
1/3
שאלה 1
מדוע חוששים קרובי משפחתו של צלפחד מהעברת הנחלה לבנותיו ?
2/3
שאלה 2
מה מצווה ה' על בנות צלפחד ?
3/3
שאלה 3
עם מי מתחתנות בנות צלפחד ?
התרגול הסתיים
כל הכבוד