כל הזכויות שמורות ל-'אביטה'. אין להעתיק, לערוך, לחתוך, לתרגם, או לאחסן במאגר מידע דף זה.
קראו את המצגת וענו על השאלות הבאות
1/5
שאלה 1
לכמה שבטים חולקה ארץ ישראל ?
2/5
שאלה 2
אילו שבטים לא קבלו נחלה בתוך ארץ ישראל ?
3/5
שאלה 3
איזו נחלה קבלו גד, ראובן, וחצי משבט מנשה ?
4/5
שאלה 4
היכן התגוררו הלויים ?
5/5
שאלה 5
מי היו אחראים על חלוקת הארץ ?
התרגול הסתיים
כל הכבוד