כל הזכויות שמורות ל-'אביטה'. אין להעתיק, לערוך, לחתוך, לתרגם, או לאחסן במאגר מידע דף זה.
קראו את המצגת וענו על השאלות הבאות
1/8
שאלה 1
מי יכול 'לגאול' (לקנות בחזרה) קרקע שנמכרה ?
2/8
שאלה 2
מתי המוכר יכול לקנות בחזרה את הקרקע ?
3/8
שאלה 3
מה קורה עם הקרקע שנמכרה, כשמגיעה שנת היובל ?
4/8
שאלה 4
במשך כמה זמן מהמכירה ניתן 'לגאול' בית בעיר מוקפת חומה ?
5/8
שאלה 5
מהי ריבית ?
6/8
שאלה 6
מה אסור לעשות לעבד עברי ?
7/8
שאלה 7
מדוע עבד עברי משתחרר ביובל ?
8/8
שאלה 8
מי צריך לדאוג לשחרר יהודי שנמכר לעבד לגוי ?
התרגול הסתיים
כל הכבוד