כל הזכויות שמורות ל-'אביטה'. אין להעתיק, לערוך, לחתוך, לתרגם, או לאחסן במאגר מידע דף זה.
קראו את המצגת וענו על השאלות הבאות
1/2
שאלה 1
עם מי אסור להתחתן ?
2/2
שאלה 2
בזכות מה יזכו עם ישראל לגור בארץ הקודש ?
התרגול הסתיים
כל הכבוד