כל הזכויות שמורות ל-'אביטה'. אין להעתיק, לערוך, לחתוך, לתרגם, או לאחסן במאגר מידע דף זה.
קראו את המצגת וענו על השאלות הבאות
1/8
שאלה 1
מה הסיבה לכך שאין לפחד במלחמה עם האויב ?
2/8
שאלה 2
מי מחזק את החיילים לקראת המלחמה ?
3/8
שאלה 3
איזה מהמצבים הבאים הוא לא סיבה לעזוב את שדה הקרב ?
4/8
שאלה 4
מה הדין כאשר האויבים מוכנים להכנע לפני המלחמה ?
5/8
שאלה 5
מה הדין במידה והאויבים לא נכנעים ?
6/8
שאלה 6
יש שבעה עמים מהם אסור להותיר אף אחד בחיים. מדוע ?
7/8
שאלה 7
על מי מוטלת האחריות לכפר על מותו של אדם שנמצא מת ?
8/8
שאלה 8
איזו חיה על זקני העיר לערוף ליד הנחל ?
התרגול הסתיים
כל הכבוד