כל הזכויות שמורות ל-'אביטה'. אין להעתיק, לערוך, לחתוך, לתרגם, או לאחסן במאגר מידע דף זה.
קראו את המצגת וענו על השאלות הבאות
1/7
שאלה 1
מה מצווה משה לעשות בהר עיבל, לאחר חציית הירדן ?
2/7
שאלה 2
במה אסור להשתמש בעת בנית המזבח על הר עיבל ?
3/7
שאלה 3
מה תפקיד השבטים שיעמדו על הר גריזים ?
4/7
שאלה 4
מה תפקיד השבטים שיעמדו על הר עיבל ?
5/7
שאלה 5
מי יאמרו בפועל את הברכות והקללות ?
6/7
שאלה 6
מה משותף לכל העברות המוזכרות בקללה ?
7/7
שאלה 7
מה יגרום לעמים לפחד להילחם בעם ישראל ?
התרגול הסתיים
כל הכבוד