כל הזכויות שמורות ל-'אביטה'. אין להעתיק, לערוך, לחתוך, לתרגם, או לאחסן במאגר מידע דף זה.
קראו את המצגת וענו על השאלות הבאות
1/8
שאלה 1
מהם ימי המילואים ?
2/8
שאלה 2
מה קורה ביום השמיני למילואים ?
3/8
שאלה 3
מה עושה אהרון כשמסיים את עבודת הקרבנות ?
4/8
שאלה 4
מה מבקשים משה ואהרן בתוך המשכן ?
5/8
שאלה 5
מתי עם ישראל משתחווים ומודים לה' ?
6/8
שאלה 6
אילו צדיקים נפטרו ביום השמיני למילואים ?
7/8
שאלה 7
מדוע אסור לאהרן ובניו החיים להתאבל על נדב ואביהוא ?
8/8
שאלה 8
איזה ציווי מוסר ה' לאהרן ?
התרגול הסתיים
כל הכבוד