כל הזכויות שמורות ל-'אביטה'. אין להעתיק, לערוך, לחתוך, לתרגם, או לאחסן במאגר מידע דף זה.
קראו את המצגת וענו על השאלות הבאות
1/5
שאלה 1
איזו נחלה יקבלו הלויים והכהנים ?
2/5
שאלה 2
מתי יכולים לעבוד במקדש גם כהנים שאינם במשמרת ?
3/5
שאלה 3
במה אסור ליהודי להתעסק ?
4/5
שאלה 4
מי מעביר לעם את דברי ה' ?
5/5
שאלה 5
כיצד ניתן לדעת אם הנביא אומר אמת ?
התרגול הסתיים
כל הכבוד