כל הזכויות שמורות ל-'אביטה'. אין להעתיק, לערוך, לחתוך, לתרגם, או לאחסן במאגר מידע דף זה.
קראו את המצגת וענו על השאלות הבאות
1/8
שאלה 1
מהו משכון ?
2/8
שאלה 2
מה אסור לקחת כמשכון ?
3/8
שאלה 3
באיזו דרך מותר לקחת את המשכון ?
4/8
שאלה 4
מה ענשו של אדם שחטף אדם אחר, התעלל בו ומכר אותו ?
5/8
שאלה 5
מתי יש לשלם לעובד ?
6/8
שאלה 6
מה הדין במקרה שאבא העיד על בנו שחייב מיתה ?
7/8
שאלה 7
מה הדין במידה ואדם שכח מעט שבולים בשדה שלו ?
8/8
שאלה 8
אילו אשכולות יש להשאיר על העצים עבור העניים ?
התרגול הסתיים
כל הכבוד