כל הזכויות שמורות ל-'אביטה'. אין להעתיק, לערוך, לחתוך, לתרגם, או לאחסן במאגר מידע דף זה.
קראו את המצגת וענו על השאלות הבאות
1/13
שאלה 1
מה משה לא מבקש מהמרגלים לבדוק ?
2/13
שאלה 2
מה רואים המרגלים בחברון ?
3/13
שאלה 3
כמה מרגלים החזיקו אשכול ענבים אחד ?
4/13
שאלה 4
מדוע כלב ויהושוע לא לקחו עימם פירות ?
5/13
שאלה 5
מה אומרים המרגלים לעם ?
6/13
שאלה 6
מי משתיק אותם ומנסה להרגיע ?
7/13
שאלה 7
כיצד מגיב העם לדברי המרגלים ?
8/13
שאלה 8
כיצד מגיב העם לדברי ההרגעה של כלב ויהושע ?
9/13
שאלה 9
כיצד משכנע משה את ה' שלא להשמיד את העם ?
10/13
שאלה 10
איזה עונש הושת על העם ?
11/13
שאלה 11
מי הם המעפילים ?
12/13
שאלה 12
מה אומר להם משה ?
13/13
שאלה 13
מי עוצר את המעפילים ?
התרגול הסתיים
כל הכבוד