כל הזכויות שמורות ל-'אביטה'. אין להעתיק, לערוך, לחתוך, לתרגם, או לאחסן במאגר מידע דף זה.
קראו את המצגת וענו על השאלות הבאות
1/4
שאלה 1
מה היה תפקידו של משה בביתו של יתרו?
2/4
שאלה 2
איזה מחזה מיוחד ראה משה כשרעה את הצאן במדבר?
3/4
שאלה 3
מי קורא אל משה מתוך הסנה?
4/4
שאלה 4
מה מצוה ה' את משה?
התרגול הסתיים
כל הכבוד