מעלת הזריזות | פרשת ויקהל     נדבת המשכן בפרשת השבוע משה מצוה את בני ישראל לתרום לבניית המשכן, הכלים והבגדים לכוהנים. העם תורם דברים רבים למשכן, עד שהחכמים האחראים על הבניה אומרים למשה שיש כבר יותר מידי. "..מַרְבִּים הָעָם לְהָבִיא מִדֵּי הָעֲבֹדָה לַמְּלָאכָה.." (לו,ה) ומשה מודיע לעם להפסיק להביא את התרומות.   תרומת הנשיאים התורה מתארת שנשיאי ישראל שהיו ראשי השבטים, לא הספיקו לתרום לבניית המשכן אלא הביאו אחרונים דברים משלימים לבגדי הכוהנים ולכלים - את אבני השוהם לחושן ולאפוד, השמן להדלקת המנורה, ושמן המשחה. " וְהַנְּשִׂאִם הֵבִיאוּ אֵת אַבְנֵי הַשֹּׁהַם..." (לה,לכז)   הנשיאים הצטערו רש"י מפרש שבהקמת המשכן הנשיאים לא התנדבו בהתחלה אלא אמרו שהציבור יתן קודם, ומה שיהיה חסר הם ישלימו. כשהנשיאים ראו שהעם הביא את הכל להקמת המשכן בפועל ונותרו רק דברים קטנים להשלמה, הם הצטערו מאוד. לכן כאשר הייתה חנוכת המזבח הם התנדבו ראשונים להביא את 'קרבנות הציבור'. רש"י מציין שמשום שהנשיאים התעצלו במלאכת המשכן לכן נחסרה האות י' מהשם שלהם: וְהַנְּשִׂאִם.   תפקיד הנשיאים תפקידו של הנשיא הוא בראש ובראשונה לדאוג לצורכי ישראל, להשתדל שיהודים יקיימו את המוטל עליהם, ורק לאחר מכן עליו לחשוב על עצמו ועל עניינו. ולכן תחילה הנשיאים קודם כל דאגו לכך שהציבור יתנדב ככל יכולתו, הם עודדו את העם להביא ולקיים את ציווי ה', ורק לאחר מכן אמרו שאם יחסר משהו הם ישלימו.   עצלות יחד עם זאת הבינו הנשיאים שבהתנהגותם התערבה מידה מסוימת של עצלות. משום שאם היו מתנדבים כבר בהתחלה, הייתה מסתיימת מלאכת המשכן מהר יותר. המטרה של בניית המשכן הייתה כדי שתשרה השכינה, ובכך יתכפר עוון עגל הזהב. לכן הייתה חשיבות גדולה למהירות הנדבות, התרומות ובניית המשכן בפועל.   מעלת הזריזות העצלות מגיעה מיסוד העפר, וגורמת לאדם להימנע מפעולות ולבסוף להיות עצוב ומדוכא. לעומת זאת הזריזות היא עיקרון חשוב בעבודת ה' ובקיום המצוות, משום שהיא מביאה את האדם לידי אקטיביות, עשייה מתמדת הגורמת לחיים שמחים ומאושרים. כמובן שעלינו לנתב את הזריזות רק למקומות הנכונים, לקיום המצוות ולימוד התורה.   תכל'ס כל יהודי הוא 'נשיא' על גופו, ומנהיג את מחשבותיו, מעשיו ודיבוריו. מהצורה שבה התנהגו הנשיאים נוכל ללמוד:   מבוסס על ליקוטי שיחות, חלק ט"ז, ויקהל א'. כל הזכויות שמורות ל-'אביטה'. אין להעתיק, לערוך, לחתוך, לתרגם, או לאחסן במאגר מידע דף זה. / abita.co.il
כל הזכויות שמורות ל-'אביטה'. אין להעתיק, לערוך, לחתוך, לתרגם, או לאחסן במאגר מידע דף זה.