המפתח להצלחה בכל היום | פרשת ויקרא     תורת חיים חומש ויקרא מדבר בעיקר על עבודת הקורבנות שהיא אחת העבודות הראשיות במשכן ובבית המקדש. התורה היא נצחית, כלומר שבדיני התורה ואפילו בסיפורי התורה מסוגל כל יהודי ויהודיה למצוא הוראות לחיי היום יום שלו, מה עליו לעשות או להימנע מלעשות. כן הוא גם בנוגע לעבודת הקורבנות.   משכן בתוכנו המטרה של בניית המשכן והמקדש היא " וְעָשׂוּ לִי מִקְדָּשׁ וְשָׁכַנְתִּי בְּתוֹכָם " (שמות כה, ח) כלומר שהקב"ה ישכון בתוך כל אחד ואחת מישראל, בליבנו ובביתנו. ולכן גם כעת לאחר שנחרב בית המקדש הגשמי, הרי כאשר יהודי מתנהג בדרך התורה והמצוות, הוא בעצם בונה משכן רוחני בתוכו וכך מאפשר לה' לשכון בליבו ובכל פרטי חייו.   קורבן התמיד עבודת הקורבנות בבית המקדש התחילה והסתיימה בכל יום בהקרבת 'קורבן התמיד', בבוקר לפני כל הקורבנות, ולפנות ערב, לאחר כל הקורבנות. הקורבן היה מורכב מ: כבש אחד, מעט יין ושמן, מעט קמח ומלח. לא בכל יום האדם היה צריך להביא את קורבן התמיד, אלא כל אחד היה תורם פעם בשנה סכום קטן מאוד עבור השתתפות בקניית הקורבנות לכל ישראל. וכך בתרומה קטנה כל אחד זכה לברכות הקב"ה להצלחה בכל יום ויום.   הלימוד לחיינו מקורבן התמיד קורבן התמיד מלמד אותנו 2 דברים חשובים להצלחה בחיינו: כך כיום הקב"ה לא מצפה מאתנו לתת את כל רכושנו, אלא נדרש מאתנו לתת את כל הלב. מה שחשוב הוא לא הכמות – כמה כוחות, כסף ורכוש האדם נותן לקב"ה, אלא בעיקר איך הוא נותן זאת. התנאי העיקרי הוא שיתן בכל ליבו, בשמחה, בחיות ובלב שלם. כאשר הנתינה היא בצורה הזאת הקב"ה משפיע את כל הברכות הטובות כמו שהיה בזמן הקרבת קורבן התמיד.   במשך היום אנו עסוקים וטרודים בדברים שונים, לא תמיד מרגישים את הקדושה בחיינו, ולעיתים אף אפשר להגיע חס ושלום למצב של סטייה מהדרך ורצון ה'. לכן כדי להבטיח את הצלחתנו ודבקותנו בה' עלינו לבטא את התמסרותנו המוחלטת לקב"ה. עניין זה מתבטא באמירת "מודה אני לפניך..." מיד כשאנחנו קמים בבוקר, וכן בתפילת שחרית שתיקנו חז"ל להתפלל במקום עבודת קורבן התמיד ושאר הקורבנות. התמסרות זו בתחילת היום שומרת עלינו ומשפיעה הצלחה רבה לאורך כל היום בכל מעשה ידינו.   תכל'ס וזאת באמצעות אמירת "מודה אני לפניך..." וכן בתפילת שחרית. התמסרות לה' מביאה שפע רב והצלחה רבה בכל מעשינו!   מבוסס על ליקוטי שיחות, חלק ג, ויקרא
כל הזכויות שמורות ל-'אביטה'. אין להעתיק, לערוך, לחתוך, לתרגם, או לאחסן במאגר מידע דף זה.