לכל פעולה יש ערך רב  | פרשת פקודי     תיאור המשכן חוזר על עצמו בתורה שבכתב וכן בתורה שבעל פה כל אות מדויקת ומחושבת. הלכות רבות נלמדות ממילים ספורות או אפילו מאות אחת בתורה. ובכל זאת ניתן לראות שבפרשיות ויקהל ופקודי התורה חוזרת על התיאור המפורט של המשכן ובגדי הכהונה, אשר נזכרו כבר בפרשיות תרומה ותצווה.   קורבנות הנשיאים דוגמא נוספת לכך ניתן למצוא בפרשת נשא, בתיאור קורבנות הנשיאים. לאחר שסיים משה להקים את המשכן, הביאו 12 נשיאי ישראל את הקורבנות שלהם למשכן. למעשה כל הקורבנות היו זהים לחלוטין, אך התורה כותבת מה כל נשיא הביא, כך שמופיע 12 פעמים תיאור הקורבנות בצורה זהה.   רוחני וגשמי התשובה לכך היא שמבחינה חיצונית אמנם הקורבנות היו זהים, אך מבחינה רוחנית ופנימית הקורבנות היו שונים. כל נשיא הכניס את כוונת ליבו המיוחדת לקורבנות שהביא.   בדרך הזו ניתן להסביר גם את החזרה על פרטי מלאכת המשכן. ולכן פרשת פקודי נפתחת בפסוק: "אֵלֶּה פְקוּדֵי הַמִּשְׁכָּן מִשְׁכַּן הָעֵדֻת" (לח, כא) כלומר מופיעה פעמיים המילה משכן כדי לרמוז על שני משכנות – רוחני, וגשמי.   מעלת המצווה בגשמיות אף על פי שהמשכן הרוחני שהראה הקב"ה למשה בהר הוא גבוה ונעלה יותר מהמשכן שבנו בני ישראל, בפועל השראת השכינה הייתה דווקא כאן למטה בעולם הגשמי. כלומר רק על ידי המשכן הגשמי שעשו בני ישראל נתמלא הרצון של הקב"ה.   לא לזלזל בכוחות שלנו מרעיון זה אנו לומדים הוראה חשובה מאוד לחיינו. לעיתים אנחנו מזלזלים בכוחות וביכולות שלנו. אנחנו עלולים לומר: "מי אני שבכוחי לגרום נחת רוח לה' ?" או "מה יכולה להועיל מצווה אחת שלי, שעוד רבים עושים אותה ?" לכן התורה חוזרת ומדגישה שכל פעולה של יהודי יש לה ערך רב אצל ה' יתברך, ויותר מכך דווקא כאשר אנחנו מקיימים מצווה בגשמיות – אנחנו גורמים נחת רוח גדול לה'.   תכל'ס מחזרת תיאור המשכן וקורבנות הנשיאים נלמד כמה דברים: על ידי כך שכל אחד יוסיף אפילו במצווה אחת ומה טוב בהרבה מעשים טובים, נזכה לגאולה שלימה בקרוב ממש.   מבוסס על ליקוטי שיחות, חלק א, פקודי כל הזכויות שמורות ל-'אביטה'. אין להעתיק, לערוך, לחתוך, לתרגם, או לאחסן במאגר מידע דף זה. / abita.co.il
כל הזכויות שמורות ל-'אביטה'. אין להעתיק, לערוך, לחתוך, לתרגם, או לאחסן במאגר מידע דף זה.