הפרשה לחיים - פרשת צו פשוט לומר תודה     קורבן תודה בפרשת השבוע מפורטות ההלכות של קורבן תודה: "אִם עַל תּוֹדָה יַקְרִיבֶנּוּ" (ז, יב) כאשר יהודי רוצה לומר תודה על נס וחסד שה' עשה לו הוא מביא קורבן תודה. רש"י מפרש באיזה מקרים יש להביא את קורבן התודה: "כגון יורדי הים, והולכי מדבריות, וחבושי בית האסורים, וחולה שנתרפא".     לפי התחלת פירוש רש"י על הפסוק "אם על דבר הודאה על נס שנעשה לו" היו צריכים להקריב כל יום קורבן תודה, ואפילו כמה פעמים ביום. אך מדייק רש"י מהם ארבעת המצבים שרק בהם יש להביא קורבן תודה. ארבעת המקרים הללו מובאים גם בספר תהילים: "יוֹדוּ לה' חַסְדּוֹ וְנִפְלְאוֹתָיו לִבְנֵי אָדָם.". (קז,ח) מכאן נפסק להלכה מתי על האדם לומר ברכת הגומל.   ניסים בכל רגע כיום אין לנו אפשרות להביא קורבן תודה, אך בפועל יש לנו הרבה סיבות לומר תודה לה' יתברך. 3 פעמים ביום בתפילת שמונה עשרה (עמידה) אנו אומרים: "על נסיך שבכל יום עמנו ועל נפלאותיך שבכל עת, ערב ובוקר וצהריים".   בהתבוננות קלה נוכל לראות כמה ניסים וחסדים עושה לנו ה' יתברך בכל רגע ורגע. מהזמן שאנחנו קמים בבוקר ועד לעצימת העיניים בלילה קורים לנו ניסים רבים. וכפי שחז"ל אומרים ש"על כל נשימה ונשימה שאדם נושם צריך לקלס (לברך ולשבח) לבורא" (בראשית רבה יד,ט)   תודה על כל מה שבראת תודה, היא הכרת הטוב. זוהי תכונה נפלאה המביאה לשמחה. כאשר האדם מודה על מה שיש לו, ולא רואה כל דבר כמובן מאליו, הוא בעצם שמח בחלקו ושאר הדברים שעדיין חסרים לו תופסים מקום קטן יותר בחייו.   פשוט להסתכל על חצי הכוס המלאה, וגם בחלק 'הריק' אפשר לראות את הטוב, את האוויר – מקור חיינו. כאשר אנחנו מודים לה' יתברך, אנחנו ממשיכים עלינו שפע גדול של ברכה והצלחה. ה' רואה שיש לנו הכרת הטוב כלפיו, וכך עושה לנו עוד ועוד חסדים וניסים.   תכל'ס וכדאי ללמוד את המצבים הנוספים בהם אומרים ברכה זו. אם אנחנו לא בטוחים, פשוט לשאול רב. וגורמים לכך שה' משפיע עלינו עוד ועוד חסד וברכה.   שנזכה להודות ולהלל בבית המקדש בגאולה שלימה, בקרוב ממש!   מבוסס על ליקוטי שיחות, חלק יב, צו
כל הזכויות שמורות ל-'אביטה'. אין להעתיק, לערוך, לחתוך, לתרגם, או לאחסן במאגר מידע דף זה.