כל הזכויות שמורות ל-'אביטה'. אין להעתיק, לערוך, לחתוך, לתרגם, או לאחסן במאגר מידע דף זה.
1/1
שאלה 1
הרימונים מתוארים
התרגול הסתיים
כל הכבוד
מסך מלא