כל הזכויות שמורות ל-'אביטה'. אין להעתיק, לערוך, לחתוך, לתרגם, או לאחסן במאגר מידע דף זה.
1/16
שאלה 1
מתי לובש הכהן הגדול את בגדי הכהנים הפשוטים ?
2/16
שאלה 2
לאן יכול להכנס רק הכהן הגדול, ורק ביום כיפור ?
3/16
שאלה 3
מה כתוב על פתקי ההגרלה בין שני השעירים ?
4/16
שאלה 4
מה עושים עם השעיר שעלה בגורל 'להשם' ?
5/16
שאלה 5
מה עושה הכהן הגדול בקודש הקדשים בפעם הראשונה ?
6/16
שאלה 6
מה עושים עם השעיר שעלה בגורל 'לעזאזל' ?
7/16
שאלה 7
מה עושה השליח שלקח את השעיר לעזאזל, לפני שחוזר ?
8/16
שאלה 8
מי יהיה הכהן הגדול בכל דור ?
9/16
שאלה 9
באיזה תאריך חל יום כיפור ?
10/16
שאלה 10
מדוע אסור להקריב קרבנות מחוץ למקדש ?
11/16
שאלה 11
מדוע אסור לאכול את הדם ?
12/16
שאלה 12
מדוע מזים מדם הקרבנות על המזבח ?
13/16
שאלה 13
מה צריך לעשות עם הדם כאשר שוחטים חיה לאכילה ?
14/16
שאלה 14
מה קורה אם אדם אכל נבלה או טרפה ?
15/16
שאלה 15
עם מי אסור להתחתן ?
16/16
שאלה 16
בזכות מה יזכו עם ישראל לגור בארץ הקודש ?
התרגול הסתיים
כל הכבוד
מסך מלא
CloseApp
חוט אדום
לה' ולעזאזל
ברכת הבנים
ביד איש עיתי
שני שעירים
מצוות בפרשה
השעירים ביום כיפור
העבודה בקודש הקודשים
דחיפת השעיר