כל הזכויות שמורות ל-'אביטה'. אין להעתיק, לערוך, לחתוך, לתרגם, או לאחסן במאגר מידע דף זה.
1/29
שאלה 1
איזו מהפעולות הבאות נעשתה כחלק מהכנת הלויים לעבודת המשכן ?
2/29
שאלה 2
מי השתתף בטקס סמיכת והנפת הלויים ?
3/29
שאלה 3
כמה שנים לומדים הלויים את עבודת המשכן ?
4/29
שאלה 4
מאיזה גיל מתחילים הלויים לעבוד בפועל במשכן ?
5/29
שאלה 5
באיזה תאריך מקריבים את קרבן הפסח ?
6/29
שאלה 6
מה בקשו ממשה אלו שהיו טמאים בי"ד בניסן ?
7/29
שאלה 7
מה משיב ה' על בקשתם ?
8/29
שאלה 8
מה דינו של מי שיכל להקריב קרבן פסח בזמן ולא עשה זאת ?
9/29
שאלה 9
כיצד ידעו עם ישראל מתי עליהם לצאת למסע הבא במדבר ?
10/29
שאלה 10
כיצד היה אוסף משה את העם ?
11/29
שאלה 11
באילו הזדמנויות נוספות היו תוקעים בחצוצרות ?
12/29
שאלה 12
כיצד ידעו מה המטרה של התקיעה בכל פעם ?
13/29
שאלה 13
איזה שבט יצא ראשון למסע ?
14/29
שאלה 14
אילו ממשפחות הלויים נסעו אחרי מחנה יהודה ?
15/29
שאלה 15
מי מהשבטים הבאים היה במחנה שנסע אחרון ?
16/29
שאלה 16
כיצד ידעו עם ישראל שעליהם לעצור ?
17/29
שאלה 17
מי נפרד מעם ישראל לפני שנסעו מהר סיני ?
18/29
שאלה 18
מדוע ה' כועס על התלונות של חלק מעם ישראל ?
19/29
שאלה 19
כיצד ה' מעניש אותם ?
20/29
שאלה 20
איך נעצרת האש ?
21/29
שאלה 21
מי התחילו להתלונן על כך שאין בשר וגררו את כולם ?
22/29
שאלה 22
מה אומר משה לאלוקים ?
23/29
שאלה 23
מה מצוה אלוקים בתגובה לדברי משה ?
24/29
שאלה 24
מי היו אלדד ומידד ?
25/29
שאלה 25
איזה בשר שלח ה' לעם בעקבות התלונות ?
26/29
שאלה 26
מה קרה תוך כדי שאכלו את בשר השלו ?
27/29
שאלה 27
כיצד נקרא המקום בו קרתה המגפה ?
28/29
שאלה 28
מדוע נענשה מרים בצרעת ?
29/29
שאלה 29
מה עונה ה' לתפילתו של משה על מרים ?
התרגול הסתיים
כל הכבוד
מסך מלא
CloseApp
בני ישראל אוספים מן
אכילת פסח שני
אוספים מן
אוספים מן
שתי חצוצרות
שתי החצוצרות
פסח שני ומן
עם ישראל מחכים למרים
מקשה אחת
מקריבים פסח שני
חצוצרות למסע
חצוצרות כסף
זכור.. את אשר עשה למרים
השלו