כל הזכויות שמורות ל-'אביטה'. אין להעתיק, לערוך, לחתוך, לתרגם, או לאחסן במאגר מידע דף זה.
מסך מלא
CloseApp
הפקר שמיטה
הפקר השדה
הפקר האדמה
שנת היובל
שלט הפקר
שדה הפקר
רציעת האוזן
רציעת האוזן
מצות שמיטה
מצות שמיטה
מפסיקים לעבוד
לימוד תורה בשמיטה
לימוד תורה בשמיטה
לומדים בשנת שמיטה
לומדים בשנת שמיטה