כל הזכויות שמורות ל-'אביטה'. אין להעתיק, לערוך, לחתוך, לתרגם, או לאחסן במאגר מידע דף זה.
1/14
שאלה 1
מתי חלה שנת שמיטה ?
2/14
שאלה 2
מה צריך לעשות בעל השדה עם השדה שלו בשמיטה ?
3/14
שאלה 3
איך נקראת שנת החמישים ?
4/14
שאלה 4
מה דומה בין שנת השמיטה לשנת היובל ?
5/14
שאלה 5
לכמה שנים תספיק התבואה שתצמח בשנה השישית ?
6/14
שאלה 6
מדוע אי אפשר למכור קרקעות לצמיתות ?
7/14
שאלה 7
מי יכול 'לגאול' (לקנות בחזרה) קרקע שנמכרה ?
8/14
שאלה 8
מתי המוכר יכול לקנות בחזרה את הקרקע ?
9/14
שאלה 9
מה קורה עם הקרקע שנמכרה, כשמגיעה שנת היובל ?
10/14
שאלה 10
במשך כמה זמן מהמכירה ניתן 'לגאול' בית בעיר מוקפת חומה ?
11/14
שאלה 11
מהי ריבית ?
12/14
שאלה 12
מה אסור לעשות לעבד עברי ?
13/14
שאלה 13
מדוע עבד עברי משתחרר ביובל ?
14/14
שאלה 14
מי צריך לדאוג לשחרר יהודי שנמכר לעבד לגוי ?
התרגול הסתיים
כל הכבוד
מסך מלא
CloseApp
הפקר שמיטה
הפקר השדה
הפקר האדמה
שנת היובל
שלט הפקר
שדה הפקר
רציעת האוזן
רציעת האוזן
מצות שמיטה
מצות שמיטה
מפסיקים לעבוד
לימוד תורה בשמיטה
לימוד תורה בשמיטה
לומדים בשנת שמיטה
לומדים בשנת שמיטה
סיפור הפרשה בקצרה
מי נותן את הברכה
מדוע דווקא הר סיני
הצדקה הגדולה ביותר
אין עוד מלבדו
צעירים
בינוני
בוגרים