כל הזכויות שמורות ל-'אביטה'. אין להעתיק, לערוך, לחתוך, לתרגם, או לאחסן במאגר מידע דף זה.
1/11
שאלה 1
מה יקבלו עם ישראל אם ישמרו את המצוות ?
2/11
שאלה 2
מה יקרה לאחר שעם ישראל יחטא וייצא לגלות ?
3/11
שאלה 3
מהו הערך הכספי שצריך לתת עבור זכר מעל גיל 60 ?
4/11
שאלה 4
מה קורה אם אדם הקדיש בהמה לקרבן ואחר כך מצא טובה יותר ?
5/11
שאלה 5
מה יעשה אדם שהקדיש בהמה לקרבן ונהיה בה מום ?
6/11
שאלה 6
כמה משלם אדם שהקדיש את ביתו ורוצה לקנות בחזרה ?
7/11
שאלה 7
שדה שהוקדש לה' ונמכרה, לידי מי הוא עובר ביובל ?
8/11
שאלה 8
האם ניתן להקדיש בכור בהמה לה' ?
9/11
שאלה 9
מה עושים עם בהמה טמאה שהוקדשה לה' ?
10/11
שאלה 10
היכן צריך לאכול את 'המעשר' מהתבואה ?
11/11
שאלה 11
כיצד בוחרים בהמות למעשר ?
התרגול הסתיים
כל הכבוד
מסך מלא
CloseApp
סיכום ויקרא
אם בחוקותי תלכו
שתהיו עמלים בתורה
מעשר בהמה
מעט יהודים מנצחים
מעט יהודים מנצחים
מטר בארץ
ונתתי מטר ארצכם
נתתי מטר ארצכם