כל הזכויות שמורות ל-'אביטה'. אין להעתיק, לערוך, לחתוך, לתרגם, או לאחסן במאגר מידע דף זה.
1/18
שאלה 1
מדוע קורא בלק לבלעם ?
2/18
שאלה 2
מדוע בלעם מסרב בתחילה להגיע ?
3/18
שאלה 3
כיצד בלק מנסה לשכנע את בלעם להגיע בכל זאת ?
4/18
שאלה 4
מה עונה ה' לבלעם, כשהוא שואל שוב אם ללכת ?
5/18
שאלה 5
מדוע אתונו של בלעם עוצרת באמצע הדרך ?
6/18
שאלה 6
מה שואלת האתון את בלעם ?
7/18
שאלה 7
מה אומר המלאך לבלעם ?
8/18
שאלה 8
מה מסביר בלעם לבלק ?
9/18
שאלה 9
כיצד מנסה בלעם לשכנע את ה' לקלל את העם ?
10/18
שאלה 10
מה קורה כשבלעם מתחיל לדבר ?
11/18
שאלה 11
איזו נבואה מתנבא בלעם ?
12/18
שאלה 12
מדוע פורצת מגפה בעם כשחנו בשיטים ?
13/18
שאלה 13
מה מצוה משה ?
14/18
שאלה 14
מי היה זמרי, שחטא מול כל העם ?
15/18
שאלה 15
מי מעניש את זמרי ?
16/18
שאלה 16
כמה אנשים נהרגו במגפה בסך הכל ?
17/18
שאלה 17
איזה שכר קבל פנחס על שהעניש את זמרי ועצר את המגפה ?
18/18
שאלה 18
את מי מצוה ה' לשנוא ?
התרגול הסתיים
כל הכבוד
מסך מלא
CloseApp
בלעם ושרי בלק
בלעם ושרי בלק
בלעם והאתון
בלעם והאתון
אוהליך יעקב
מה טובו
מה טובו
מה טובו אוהליך יעקב
מה טובו אוהליך יעקב
בלעם רוכב על האתון
בלעם על האתון
בלעם על האתון
בלעם משכים לעבירה
בלעם משכים לעבירה
בלעם מברך
בלעם מברך את ישראל
בלעם מברך את ישראל