כל הזכויות שמורות ל-'אביטה'. אין להעתיק, לערוך, לחתוך, לתרגם, או לאחסן במאגר מידע דף זה.
1/23
שאלה 1
מאיזה גיל ספרו את בני ישראל במדבר ?
2/23
שאלה 2
כיצד ספרו את בני ישראל ?
3/23
שאלה 3
מי היו הסופרים ?
4/23
שאלה 4
איזה שבט לא נכלל בספירה ומדוע ?
5/23
שאלה 5
אילו שבטים חנו לצד שבט יהודה ?
6/23
שאלה 6
איזה מהשבטים הבאים חנה בצד דרום ?
7/23
שאלה 7
באיזה צד חנה שבט דן ?
8/23
שאלה 8
כמה בנים היו לאהרן ?
9/23
שאלה 9
מה תפקיד הכהנים במשכן ?
10/23
שאלה 10
מדוע נבחרו הלויים לעבוד במשכן במקום בכורי ישראל ?
11/23
שאלה 11
מאיזה גיל נספרו הלויים ?
12/23
שאלה 12
כיצד ספר משה את הלויים ?
13/23
שאלה 13
מה מהשמות הבאים הוא לא אחד ממשפחות הלויים ?
14/23
שאלה 14
איזו מבין משפחות הלויים נשאה את כלי המשכן ?
15/23
שאלה 15
מדוע 300 לויים לא נמנים בסכום הכולל של שבט לוי ?
16/23
שאלה 16
לכמה בכורות לא היה לוי מחליף ?
17/23
שאלה 17
מה עשו הבכורות שלא היה להם לוי מחליף ?
18/23
שאלה 18
בני כמה היו צריכים להיות האנשים שנשאו את כלי הקודש ?
19/23
שאלה 19
למי מותר להכנס לתוך המשכן ?
20/23
שאלה 20
כיצד בני קהת, הלויים, לקחו את הכלים מהמשכן ?
21/23
שאלה 21
מה היה באחריותם של משפחת גרשון לקחת ?
22/23
שאלה 22
מה היה באחריותם של משפחת מררי לקחת ?
23/23
שאלה 23
מי היה האחראי על עבודת בני גרשון ובני מררי ?
התרגול הסתיים
כל הכבוד
מסך מלא
CloseApp
דגל מחנה יהודה
דגל מחנה דן
דגל מחנה אפרים
דגל מחנה ראובן
12 השבטים
12 השבטים
תרומת מחצית השקל
תרומת מחצית השקל
תפקידי שבט לוי
קרשי המשכן
פרוק המשכן
סדר חניית השבטים
סדר השבטים
סדר הפרשיות
סדר המסעות
סדר המסעות 2
סדר החניה
נתינת מחצית השקל
מחצית השקל
חניית השבטים
חניית השבטים במדבר
השבטים סביב המשכן
הפרשיות
המשכן
המשכן במרכז המחנה