כל הזכויות שמורות ל-'אביטה'. אין להעתיק, לערוך, לחתוך, לתרגם, או לאחסן במאגר מידע דף זה.
1/8
שאלה 1
מי ימלא את מקום משה וינהיג את העם ?
2/8
שאלה 2
מה נותן משה לכהנים ולזקני ישראל ?
3/8
שאלה 3
באיזה חג מתקיים מעמד הקהל ?
4/8
שאלה 4
מה עושה המלך במעמד הקהל ?
5/8
שאלה 5
מה מגלה ה' למשה וליהושע באוהל מועד ?
6/8
שאלה 6
מה מצווה ה' על משה ויהושע לכתוב ?
7/8
שאלה 7
מה התוכן של שירת האזינו ?
8/8
שאלה 8
היכן מצווה משה להניח את ספר התורה שכתב ?
התרגול הסתיים
כל הכבוד
מסך מלא
CloseApp
הקהל
סופר סתם
משה ויהושע
מעמד הקהל
מעמד הקהל