כל הזכויות שמורות ל-'אביטה'. אין להעתיק, לערוך, לחתוך, לתרגם, או לאחסן במאגר מידע דף זה.
1/27
שאלה 1
מי יכול להביא קרבן אל המשכן ?
2/27
שאלה 2
מה יש לבדוק לפני הבאת הקרבן ?
3/27
שאלה 3
מדוע נקרא הקרבן בשם 'עולה' ?
4/27
שאלה 4
מה זו 'סמיכה' ?
5/27
שאלה 5
איך נקרא הכלי בו מוליכים את הדם ממקום השחיטה אל המזבח ?
6/27
שאלה 6
כאשר קרבן העולה מובא מעוף, כיצד שוחטים אותו ?
7/27
שאלה 7
מאיזה סוג מגיע קרבן המנחה ?
8/27
שאלה 8
מה אסור להוסיף למנחה ?
9/27
שאלה 9
איזו כמות מהמנחה מוקרבת על גבי המזבח ?
10/27
שאלה 10
מי מקבל את שאר המנחה ?
11/27
שאלה 11
איך נקראת המנחה המובאת לאחר החג הראשון של פסח ?
12/27
שאלה 12
מה משמעות השם 'שלמים' ?
13/27
שאלה 13
איזה חלק מקרבן השלמים ניתן לכהנים ?
14/27
שאלה 14
מהו השלב הראשון בתהליך הקרבת הקרבן ?
15/27
שאלה 15
באיזה מקרה יש להביא קרבן חטאת ?
16/27
שאלה 16
היכן שוחטים את קרבן החטאת ?
17/27
שאלה 17
מיהו 'הכהן המשיח' ?
18/27
שאלה 18
כמה פעמים מזים מהדם של חטאת כהן גדול על הפרוכת ?
19/27
שאלה 19
מהי חטאת העדה ?
20/27
שאלה 20
איזו חיה יש להביא לקרבן חטאת יחיד ?
21/27
שאלה 21
באיזה מצב לא מביאים קרבן עולה ויורד ?
22/27
שאלה 22
מהי שבועת עדות ?
23/27
שאלה 23
מה מקריב אדם עני מאוד לקרבן עולה ויורד ?
24/27
שאלה 24
מהו אשם מעילה ?
25/27
שאלה 25
איזו חיה מביאים עבור קרבן אשם ?
26/27
שאלה 26
איך נקרא הקרבן שמקריב אדם שלא בטוח אם חטא או לא ?
27/27
שאלה 27
באיזה מהמקרים הבאים יש להביא קרבן אשם גזלה ?
התרגול הסתיים
כל הכבוד
מסך מלא
CloseApp
קניית תור לקרבן
קניית כבש לקורבן
קניית כבש לקורבן
פעולות בקרבן
סמיכת קרבן
סמיכת הקרבן
סוגי קרבנות
סוגי הבהמות להקרבה
לוח פרשות ויקרא
לוח פרשות ויקרא
זריקת הדם
וידוי והקרבה
הקרבת קרבן
המשכן במרכז המחנה
הדם על המזבח
הבאת קרבן למשכן
הבאת מנחת סולת
תשבר לומדים ויקרא
תשבר לומדים ויקרא
תינוק של בית רבן
תינוק של בית רבן
כונת הלב
המפתח לקרבה
הכי קרוב שאפשר
איך מקריבים היום
סיפור הפרשה בקצרה
להתודות ולתקן
להרגיש את הזולת
צעירים
בינוני
בוגרים