כל הזכויות שמורות ל-'אביטה'. אין להעתיק, לערוך, לחתוך, לתרגם, או לאחסן במאגר מידע דף זה.
1/23
שאלה 1
באיזו פרה ניתן להשתמש כדי לטהר טמא מת ?
2/23
שאלה 2
היכן שורפים את הפרה ?
3/23
שאלה 3
מה שורפים יחד עם הפרה ?
4/23
שאלה 4
כיצד האדם ששרף את הפרה יכול להיטהר ?
5/23
שאלה 5
כמה ימים נמשך תהליך הטהרה של טמא מת ?
6/23
שאלה 6
באילו מימי הטהרה מזים על הטמא מאפר הפרה ?
7/23
שאלה 7
מה דינו של טמא מת שנכנס למקדש ?
8/23
שאלה 8
מה קרה כאשר נפטרה מרים בקדש ?
9/23
שאלה 9
מה טוען העם כלפי משה ?
10/23
שאלה 10
מה מצוה ה' את משה ?
11/23
שאלה 11
מדוע משה מכה את הסלע במקום לדבר ?
12/23
שאלה 12
כיצד נענשו משה ואהרן על כך שהיכו את הסלע ?
13/23
שאלה 13
מדוע עם ישראל עוקפים את ארץ אדום ?
14/23
שאלה 14
היכן נפטר ונקבר אהרן הכהן ?
15/23
שאלה 15
מה מעודד את מלך ערד להילחם בישראל ?
16/23
שאלה 16
מה נודר העם במלחמה ?
17/23
שאלה 17
כיצד מעניש ה' את העם על תלונותיהם ?
18/23
שאלה 18
מה מצוה ה' בעקבות תפילת משה ?
19/23
שאלה 19
מה קרה למי שהוכש והסתכל על נחש הנחושת ?
20/23
שאלה 20
היכן התחבאו האמוריים כדי להילחם בעם ישראל ?
21/23
שאלה 21
כיצד ה' שיבש את התכנית שלהם ?
22/23
שאלה 22
ממי מבקש משה לעבור דרך ארצו ?
23/23
שאלה 23
אילו מלכים ניצחו ישראל לפני שהגיעו לערבות מואב ?
התרגול הסתיים
כל הכבוד
מסך מלא
CloseApp
שאלות אביטה
אתפ"ש
ושננתם
עונים לתורה
פרשה בהבנה
באר חפרוה שרים
שריפת פרה אדומה
שריפת פרה אדומה
שרים שירה
פרה אדומה
פרה אדומה
פרה אדומה ורגילה
עוג מלך הבשן
עוג מלך הבשן
עוג מחזיק את ההר
ההר נופל על עוג
עוג נהרג על ידי משה
עוברים על הסלע המאוחד
נחש הנחושת
משה ואלעזר יורדים מההר
משה ואלעזר יורדים מההר
מצות פרה אדומה
מצות פרה אדומה
מביטים על נחש הנחושת
טעם המן
ויקחו אליך פרה אדומה
הר ההר
הר ההר
הפרה של כפר חסידים
הפרה של כפר חסידים
הנס מתגלה לבני ישראל
החומרים לאפר
החומרים לאפר
בארה של מרים
באר מרים
באר מרים
באר מריים
מעיין חי 1
מעיין חי 2
לחיות עם הזמן
סיכום אביטה