כל הזכויות שמורות ל-'אביטה'. אין להעתיק, לערוך, לחתוך, לתרגם, או לאחסן במאגר מידע דף זה.
1/11
שאלה 1
ממתי חל הציווי לתת ביכורים ?
2/11
שאלה 2
מאילו פירות ניתן להביא ביכורים ?
3/11
שאלה 3
מה תוכן התפילה בעת הבאת הביכורים ?
4/11
שאלה 4
באיזו שנה בכל מחזור יש לתת תרומה ללוי ?
5/11
שאלה 5
מה מצווה משה לעשות בהר עיבל, לאחר חציית הירדן ?
6/11
שאלה 6
במה אסור להשתמש בעת בנית המזבח על הר עיבל ?
7/11
שאלה 7
מה תפקיד השבטים שיעמדו על הר גריזים ?
8/11
שאלה 8
מה תפקיד השבטים שיעמדו על הר עיבל ?
9/11
שאלה 9
מי יאמרו בפועל את הברכות והקללות ?
10/11
שאלה 10
מה משותף לכל העברות המוזכרות בקללה ?
11/11
שאלה 11
מה יגרום לעמים לפחד להילחם בעם ישראל ?
התרגול הסתיים
כל הכבוד
מסך מלא
CloseApp
בפיך ובלבבך
ביכורים
בהר עיבל ובנהר הירדן
ארץ חיטה ושעורה
ארץ חיטה ושעורה
תרומה לכהן
תרומה לכהן
שם הפרשה חלול
עליה עם ביכורים
עליה לרגל
עליה לרגל
עולים לרגל
מצות מעשרות
מצות מעשרות
מצוות ביכורים
מצוות ביכורים
מסמנים ביכורים
מסמנים ביכורים
ושמת בטנא
ושמת בטנא
ושדת אותם בשיד
הרי אלו ביכורים
הרי אלו ביכורים
הר גריזים והר עיבל
הבאת ביכורים
הבאת ביכורים