כל הזכויות שמורות ל-'אביטה'. אין להעתיק, לערוך, לחתוך, לתרגם, או לאחסן במאגר מידע דף זה.
1/26
שאלה 1
מה צריך לעשות כאשר מוצאים חפץ שאבד למישהו אחר ?
2/26
שאלה 2
מה צריך לעשות כאשר רואים חמור שנפל בגלל המשא הכבד שעליו ?
3/26
שאלה 3
מה אסור לגבר ללבוש ?
4/26
שאלה 4
כאשר רואים במקרה קן, ורוצים לקחת את הביצים, מה צריך לעשות קודם ?
5/26
שאלה 5
מה השכר על מצוות שילוח הקן ?
6/26
שאלה 6
איזו מצוה יש לקיים כאשר בונים בית חדש ?
7/26
שאלה 7
מה הדין אם אדם זרע כלאים - זרעי דגן בשטח הכרם ?
8/26
שאלה 8
על מה צריך להקפיד כאשר מחברים חיות למחרשה ?
9/26
שאלה 9
מהו שעטנז ?
10/26
שאלה 10
מה יש לשים בבגד בעל ארבע פינות ?
11/26
שאלה 11
מדוע בזמן מלחמה חשוב במיוחד לשמור שהמחנה יהיה קדוש וטהור ?
12/26
שאלה 12
מהי ריבית ?
13/26
שאלה 13
למי מותר להלוות בריבית ?
14/26
שאלה 14
כאשר אדם נודר להביא משהו לבית המקדש, תוך כמה זמן עליו לעשות זאת ?
15/26
שאלה 15
עובד בכרם של מישהו אחר, יכול :
16/26
שאלה 16
מהו משכון ?
17/26
שאלה 17
מה אסור לקחת כמשכון ?
18/26
שאלה 18
באיזו דרך מותר לקחת את המשכון ?
19/26
שאלה 19
מה ענשו של אדם שחטף אדם אחר, התעלל בו ומכר אותו ?
20/26
שאלה 20
מתי יש לשלם לעובד ?
21/26
שאלה 21
מה הדין במקרה שאבא העיד על בנו שחייב מיתה ?
22/26
שאלה 22
מה הדין במידה ואדם שכח מעט שבולים בשדה שלו ?
23/26
שאלה 23
אילו אשכולות יש להשאיר על העצים עבור העניים ?
24/26
שאלה 24
כמה מלקות מותר לתת לחוטא ?
25/26
שאלה 25
מה אסור לעשות כאשר נותנים לשור לדוש את האדמה ?
26/26
שאלה 26
שני ציווים בקשר לעמלק :
התרגול הסתיים
כל הכבוד
מסך מלא
CloseApp
חמור רובץ
לא תחסום שור
חובה לעזור
שמירת הלשון בנות
שמירת הלשון בנות
שילוח הקן
שילוח הקן
עניים קוטפים עוללות
עניים קוטפים עוללות
עזוב תעזוב
עזוב תעזוב
עושים מעקה
נושאי הפרשה מקווקו
מצות שילוח הקן
מצות ציצית
מצות ציצית
מצות מעקה
מצות הקם תקים
מצות הקם תקים
מצוות עוללות
מצוות השבת אבידה
מצוות השבת אבידה
מצוות בפרשה
מצוות בפרשה
לא תשנא את אחיך
לא תשנא את אחיך