כל הזכויות שמורות ל-'אביטה'. אין להעתיק, לערוך, לחתוך, לתרגם, או לאחסן במאגר מידע דף זה.
1/6
שאלה 1
את מי מכנס משה לקראת פטירתו ?
2/6
שאלה 2
למי שייכים דברי הברית שנאמרו באותו מעמד ?
3/6
שאלה 3
מה יקרה למי שיעשה כמעשי הגויים ?
4/6
שאלה 4
מה יקרה אם החוטא יחזור בתשובה ?
5/6
שאלה 5
מי יכול לקיים את מה שכתוב בתורה ?
6/6
שאלה 6
מה יקרה אם עם ישראל יבחרו בדרך התורה ?
התרגול הסתיים
כל הכבוד
מסך מלא
CloseApp
התורה לא מעבר לים
התורה לא מעבר לים
ברכות וקללות
מצות תשובה
מעמד הקהל
לא בשמיים היא
כי קרוב
כי קרוב