כל הזכויות שמורות ל-'אביטה'. אין להעתיק, לערוך, לחתוך, לתרגם, או לאחסן במאגר מידע דף זה.
1/19
שאלה 1
לאילו מחנות התחלק מחנה בני ישראל במדבר ?
2/19
שאלה 2
מהו מחנה שכינה ?
3/19
שאלה 3
היכן אסור למצורע להיות ?
4/19
שאלה 4
על מי נאסרה הכניסה רק למחנה שכינה ?
5/19
שאלה 5
מה צריך להחזיר גנב שהתחרט והודה במעשיו ?
6/19
שאלה 6
באיזה מקרה הגנב צריך להקריב קרבן ?
7/19
שאלה 7
אם הנגזל נפטר, ואין לו קרובי משפחה, למי הגנב מחזיר את הגניבה ?
8/19
שאלה 8
מה אסור לנזיר לשתות או לאכול ?
9/19
שאלה 9
מי הופך להיות נזיר ?
10/19
שאלה 10
מה עוד אסור לנזיר ?
11/19
שאלה 11
כמה זמן נמשכת הנזירות ?
12/19
שאלה 12
מה קורה אם נזיר נטמא למת בטעות במהלך ימי הנזירות ?
13/19
שאלה 13
מה עושה הנזיר כשמסתיימת תקופת הנזירות ?
14/19
שאלה 14
מהי ברכת כהנים ?
15/19
שאלה 15
מה תרמו הנשיאים לכבוד חנוכת המשכן ?
16/19
שאלה 16
איזו משפחה מהלויים לא קבלה עגלות ומדוע ?
17/19
שאלה 17
מה מהדברים הבאים לא כלול בקרבנות שהביאו הנשיאים ?
18/19
שאלה 18
מתי הקריבו הנשיאים את הקרבנות ?
19/19
שאלה 19
היכן ה' היה מדבר עם משה ?
התרגול הסתיים
כל הכבוד
מסך מלא
CloseApp
שאלות אביטה
אתפ"ש
ושננתם
כישורי חיים
עונים לתורה
פרשה בהבנה
איסורי נזיר
איסורי הנזיר
דיני הנזיר
דיני הנזיר
קרבן הנשיאים
נזיר
מסעות
ידי הכהן
יברכך
הריני נזיר
הנזיר
ברכת כהנים
ברכת הכהנים
ברכת הכהנים
צעירים
בינוני
בוגרים
סיכום אביטה
מעיין חי 1
מעיין חי 2
לחיות עם הזמן