כל הזכויות שמורות ל-'אביטה'. אין להעתיק, לערוך, לחתוך, לתרגם, או לאחסן במאגר מידע דף זה.
1/14
שאלה 1
מה מצוה ה' לאחר שנהרגו רבים במגפה ?
2/14
שאלה 2
מי היו היחידים שהיו בני עשרים בזמן המרגלים ולא מתו במדבר ?
3/14
שאלה 3
כיצד חילקו את ארץ ישראל לשבטים ?
4/14
שאלה 4
מדוע שבט לוי נספר בנפרד ?
5/14
שאלה 5
מה רצו בנות צלפחד ?
6/14
שאלה 6
מה משיב ה' למשה ?
7/14
שאלה 7
לשם מה מצוה ה' את משה לעלות אל הר העברים ?
8/14
שאלה 8
מה מבקש משה מה' ?
9/14
שאלה 9
את מי מצוה ה' למנות למנהיג אחרי משה ?
10/14
שאלה 10
מה מקריבים בקרבן התמיד ?
11/14
שאלה 11
מה כולל קרבן מוסף של שבת ?
12/14
שאלה 12
באילו ימים מחג הפסח מקריבים קרבן מוסף ?
13/14
שאלה 13
כמה פרים כולל קרבן מוסף של חג השבועות ?
14/14
שאלה 14
כיצד מחשבים את כמות הפרים שמקריבים בכל יום מימי חג הסוכות ?
התרגול הסתיים
כל הכבוד
מסך מלא
CloseApp
שאלות אביטה
אתפ"ש
ושננתם
כישורי חיים
פרשה בהבנה
עונים לתורה
סמיכת יהושע
סמיכת יהושע
משה רואה הארץ
משה רואה הארץ
חלוקת הארץ בגורל
חלוקת הארץ בגורל
בנות צלופחד
פנחס עם הרומח
פנחס עם הרומח
פנחס זה אליהו
פנחס זה אליהו
מעיין חי 1
מעיין חי 2
מעיין חי 3
סיכום אביטה