כל הזכויות שמורות ל-'אביטה'. אין להעתיק, לערוך, לחתוך, לתרגם, או לאחסן במאגר מידע דף זה.
1/16
שאלה 1
עם ישראל קשורים לה', ולכן :
2/16
שאלה 2
באילו מצבים אסור לאכול את בשר הקרבן ?
3/16
שאלה 3
מהי מצוות 'לקט' ?
4/16
שאלה 4
מדוע צריך להימנע מלהישבע בשם ה' ?
5/16
שאלה 5
את מי אסור לקלל ?
6/16
שאלה 6
מה משמעות האיסור 'לא תעמוד על דם רעך' ?
7/16
שאלה 7
מה צריך לעשות כשרואים חבר עובר עבירה ?
8/16
שאלה 8
מהי מצוות 'אהבת ישראל' ?
9/16
שאלה 9
באילו תחומים קיים איסור 'כלאים' ?
10/16
שאלה 10
איך נקראים פירות העץ במשך 3 שנים מהנטיעה ?
11/16
שאלה 11
היכן מותר לאכול את פירות העץ בשנה הרביעית ?
12/16
שאלה 12
מה חייבים לעשות לפני שאוכלים מבשר הקרבנות ?
13/16
שאלה 13
איזה איזור בראש אסור לגלח בכלל ?
14/16
שאלה 14
על איזה יהודי יש ציווי מיוחד לאהוב אותו כמו כל יהודי אחר ?
15/16
שאלה 15
מה עונשו של מי שעבד עבודה זרה ?
16/16
שאלה 16
בזכות מה יזכו עם ישראל לגור בארץ הקודש ?
התרגול הסתיים
כל הכבוד
מסך מלא
CloseApp
לא תיקום ולא תיטור
כלאיים
כיבוד הורים
חלאקה
והדרת פני זקן
ואהבת לרעך
ואהבת לרעך כמוך
איסור כלאיים
אהבת ישראל
תוכחה נעימה אריה לוין
תוכחה נעימה אריה לוין
שעיר לעזאזל
שעטנז
פאה
ערלה
עוללות
מצות עוללות
מצוות עוללות
מצוות לקט
מצוות בפרשת קדושים
מצוות בפרשה
מאזניים
מאזני צדק
לקט, שכחה ופאה
לפני עיור
לא תעמוד על דם רעך
צעירים
בינוני
בוגרים
איסור נקמה ונטירה
סיפור הפרשה בקצרה
המפתח לברכה